Afkast

1. kvartal 2024

Kvartalsrapport

1. kvartal 2024

Fond
ISIN
År til dato
1 år
3 år*
5 år*
Fond
År til dato
1 år
3 år*
5 år*

*Annualiseret afkast

Da der er tale om nyetablerede andelsklasser findes historisk data ikke endnu, hvorfor afkast er baseret på deres ”søsterklasse” (andelsklasserne W) i de tilfælde disse eksisterer. Enkelte pengeinstitutter tilbyder et udvalg af ovenstående fonde.

Afkastet er opgjort efter samtlige omkostninger til forvaltning af investeringerne men før pengeinstituttets administrationsgebyr.