Vælg årlig/månedlig indbetaling, og se slutbeløbet.

Hvor meget vil du indbetale årligt/månedligt? Se, hvad det bliver til.

Beregn opsparing

Startindskud:*

kr.

Årlig indbetaling:*

kr.

Antal år til udbetaling:*

år

Vælg fond*

Rente ved kontant indestående:*

%.

Månedlig indbetaling

*skal udfyldes

Oversigt - Høj

Opsparingen investeres med år til udbetaling.

Opsparing
Beløb
Startformue
xxxxxxxx
Årlig indbetaling
xxxxxxxx

Forventet slutformue

xxxxxx

Forventet slutformue er før skat og pengeinstituttets omkostninger for adminstration.
Se flere detaljer under ’Forudsætninger for beregning’.

Forventet formue

Annuitetstabel
XXX
År
Saldo Primo
Indskud
Afkast
Saldo Ultimo
Købekraft af saldo ultimo (inflationsjusteret)
Kontant placering
XXX
År
Saldo Primo
Indskud
Afkast
Saldo Ultimo
Købekraft af saldo ultimo (inflationsjusteret)

Forudsætninger for beregning

Beregningerne er baseret på de senest offentliggjorte forventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Rådet fastsætter forudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver to gange om året. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pengeinstitutter skal bruge disse forudsætninger i beregninger af prognoser og afkastforventninger. Bemærk, at der alene er tale om et forventet afkast, og at det forventede afkast ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue. Under visse forudsætninger vil beregneren kunne give et negativt afkast, hvorfor det altid anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer. Beregningerne tager ikke højde for skat. Din beskatning afhænger af mange forskellige parametre, og vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning omkring egne skatteforhold. Pengeinstituttets administrationsgebyr er ikke medregnet i beregningen og vil skulle trækkes fra resultatet af beregningen.

 

Afkastforventningerne

Fond
Kort sigt (1-5 år)
Mellemlangt sigt (6-10 år)
Langt sigt (over 11 år)
Mix Rente KL
Mix Minimum Risiko KL KW
Korte Obligationer KL KW
Lange Obligationer KL KW
Mix Lav Risiko KL KW
Mix Mellem Risiko KL KW
Mix Høj Risiko KL KW
Mix Maksimum Risiko KL KW
Mix Aktier KL KW
Danske Aktier KL KW

Afkastforventninger er angivet inden pengeinstitutomkostninger

 

Disclaimer

Husk, at der er en risiko ved at investere. Information og beregninger på dette website skal ikke betragtes som investeringsrådgivning, så vi opfordrer dig til at søge rådgivning, så du forstår produktet og risikoen, der er for at tabe penge. Vi anbefaler, du beholder investeringen i mindst 3 år.