Vælg mellem to typer beregnere

Du kan beregne din opsparing her. Det kan ske på to måder.
Prøv gerne begge beregnere, og bliv klogere på økonomien i din Investeringskonto FRI.

Beregn slutbeløb

Vælg årlig/månedlig indbetaling, og se slutbeløbet.

Beregn indbetaling

Vælg slutbeløbet, og se, hvad du skal indbetale årligt/månedligt.

Bemærk, at beregningerne på denne side er baseret på afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger, og at beregningerne ikke tager højde for hverken skat eller omkostninger til pengeinstitut.
Se flere detaljer under ’Forudsætninger for beregning’.

Beregn din opsparing på Investeringskonto FRI.
Måske bliver du overrasket?

Forudsætninger for beregning

Beregningerne er baseret på de senest offentliggjorte forventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Rådet fastsætter forudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver to gange om året. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pengeinstitutter skal bruge disse forudsætninger i beregninger af prognoser og afkastforventninger. Bemærk, at der alene er tale om et forventet afkast, og at det forventede afkast ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue. Under visse forudsætninger vil beregneren kunne give et negativt afkast, hvorfor det altid anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer. Beregningerne tager ikke højde for skat. Din beskatning afhænger af mange forskellige parametre, og vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning omkring egne skatteforhold. Pengeinstituttets administrationsgebyr er ikke medregnet i beregningen og vil skulle trækkes fra resultatet af beregningen.