Vælg mellem to typer beregnere

Du kan beregne din opsparing her. Det kan ske på to måder.
Prøv gerne begge beregnere, og bliv klogere på økonomien i din Investeringskonto FRI.

Beregn slutbeløb

Vælg årlig/månedlig indbetaling, og se slutbeløbet.

Beregn indbetaling

Vælg slutbeløbet, og se, hvad du skal indbetale årligt/månedligt.

Bemærk, at beregningerne på denne side er baseret på afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger, og at beregningerne ikke tager højde for hverken skat eller omkostninger til pengeinstitut.
Se flere detaljer under ’Forudsætninger for beregning’.

Beregn din opsparing på Investeringskonto FRI.
Måske bliver du overrasket?

Forudsætninger for beregning

Beregningerne er baseret på de senest offentliggjorte forventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Rådet fastsætter forudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver to gange om året. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pengeinstitutter skal bruge disse forudsætninger i beregninger af prognoser og afkastforventninger. Bemærk, at der alene er tale om et forventet afkast, og at det forventede afkast ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue. Under visse forudsætninger vil beregneren kunne give et negativt afkast, hvorfor det altid anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer. Beregningerne tager ikke højde for skat. Din beskatning afhænger af mange forskellige parametre, og vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning omkring egne skatteforhold. Pengeinstituttets administrationsgebyr er ikke medregnet i beregningen og vil skulle trækkes fra resultatet af beregningen.

 

Afkastforventningerne

Fond
Kort sigt (1-5 år)
Mellemlangt sigt (6-10 år)
Langt sigt (over 11 år)
Mix Rente KL
Mix Minimum Risiko KL KW
Korte Obligationer KL KW
Lange Obligationer KL KW
Mix Lav Risiko KL KW
Mix Mellem Risiko KL KW
Mix Høj Risiko KL KW
Mix Maksimum Risiko KL KW
Mix Aktier KL KW
Danske Aktier KL KW

Afkastforventninger er angivet inden pengeinstitutomkostninger

Disclaimer

Husk, at der er en risiko ved at investere. Information og beregninger på dette website skal ikke betragtes som investeringsrådgivning, så vi opfordrer dig til at søge rådgivning, så du forstår produktet og risikoen, der er for at tabe penge. Vi anbefaler, du beholder investeringen i mindst 3 år.