Skat på investering via Investeringskonto FRI

Når du investerer via Investeringskonto FRI, skal du enten beskattes efter reglerne for kapitalindkomst eller reglerne for aktieindkomst. Beskatningen sker efter realisationsprincippet, hvilket betyder, at skatten betales i det skatteår, hvor hele eller dele af saldoen på Investeringskonto FRI trækkes ud.

Afgørende for beskatningsgrundlaget er, om den bagvedliggende investeringsfond indeholder flest aktier eller obligationer:

Disse fonde beskattes som kapitalindkomst (flere end 50% obligationer):

 • MIX Minimum Risiko
 • MIX Lav Risiko
 • MIX Mellem Risiko

Disse fonde beskattes som aktieindkomst (flere end 50% aktier):

 • MIX Høj Risiko
 • MIX Maksimum Risiko
 • Mix Aktier

Beskatning som kapitalindkomst

Gevinst og tab beskattes eller fradrages i din kapitalindkomst. Det indebærer en beskatning/fradrag på mellem ca. 26% og ca. 42% – afhængigt af din øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.

Beskatning som aktieindkomst

Gevinst og tab beskattes eller fradrages som aktieindkomst. Det betyder, at du af de første 57,200 kr.* i årlig aktieindkomst betaler 27% i skat. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%. For ægtefæller gælder, at den samlede grænse for betaling af den lave aktieindkomstskat er den dobbelte (114.400 kr.)*

*satser for 2022

Udbytteskat

På de Investeringskonto FRI fonde, hvor der investeres helt eller delvist i aktier, bliver der tilbageholdt 27% a conto udbytteskat. Det vil sige, at der bliver tilbageholdt skat af det udbytte, der bliver udbetalt. Den resterende del af udbyttebetalingen bliver automatisk geninvesteret i henhold til den indgåede aftale om Investeringskonto FRI.

Alle oplysninger til brug for beregningen af årets eventuelle skat på Investeringskonto FRI indberettes automatisk til SKAT via pengeinstitutternes datacentraler.

 

Fond Forventet udbytte i kr. pr. investeringsbevis
Mix Aktier KL KW 61,60
Mix Minimum Risiko KL KW 3,40
Mix Lav Risiko KL KW 5,90
Mix Mellem Risiko KL KW 8,10
Mix Høj Risiko KL KW 6,40
Mix Maksimum Risiko KL KW 0,40

Skat på investering via Investeringskonto FRI

Når du investerer via Investeringskonto FRI, skal du enten beskattes efter reglerne for kapitalindkomst eller reglerne for aktieindkomst. Beskatningen sker efter realisationsprincippet, hvilket betyder, at skatten betales i det skatteår, hvor hele eller dele af saldoen på Investeringskonto FRI trækkes ud.

Afgørende for beskatningsgrundlaget er, om den bagvedliggende investeringsfond indeholder flest aktier eller obligationer:

Disse fonde beskattes som kapitalindkomst (flere end 50% obligationer):

 • MIX Minimum Risiko
 • MIX Lav Risiko
 • MIX Mellem Risiko

Disse fonde beskattes som aktieindkomst (flere end 50% aktier):

 • MIX Høj Risiko
 • MIX Maksimum Risiko

 

 

Beskatning som kapitalindkomst

Gevinst og tab beskattes eller fradrages i din kapitalindkomst. Det indebærer en beskatning/fradrag på mellem ca. 26% og ca. 42% – afhængigt af din øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.

Beskatning som aktieindkomst

Gevinst og tab beskattes eller fradrages som aktieindkomst. Det betyder, at du af de første 56.500 kr.* i årlig aktieindkomst betaler 27% i skat. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%. For ægtefæller gælder, at den samlede grænse for betaling af den lave aktieindkomstskat er den dobbelte (113.000 kr.)*

*satser for 2021

Udbytteskat

På de Investeringskonto FRI fonde, hvor der investeres helt eller delvist i aktier, bliver der tilbageholdt 27% a conto udbytteskat. Det vil sige, at der bliver tilbageholdt skat af det udbytte, der bliver udbetalt. Den resterende del af udbyttebetalingen bliver automatisk geninvesteret i henhold til den indgåede aftale om Investeringskonto FRI.

Alle oplysninger til brug for beregningen af årets eventuelle skat på Investeringskonto FRI indberettes automatisk til SKAT via pengeinstitutternes datacentraler.