Velkommen til årets stærkeste nyhed fra Sparinvest

Nu lancerer Sparinvest et helt nyt investeringskoncept. Med stærke fordele for kunderne. Og lige så stærke fordele for pengeinstituttet.

Hør kundechef i Sparinvest Mette Harbo Bossow fortælle om Investeringskonto FRI (Varighed 2:34min).

Mobilbank funktionalitet afhænger af datacentral, og kan således være begrænset/ikke tilgængelig.

Indlånskonto med værdipapirafkast

Investeringskonto FRI er en utrolig nem, enkel og tryg måde for kunderne at investere på. I stedet for en opbygning med depot – som mange kunder føler er besværligt – ligner Investeringskonto FRI en almindelig indlånskonto. Forskellen er, at Investeringskonto FRI giver et værdipapirafkast. Kunden behøver altså kun holde øje med saldoen på én enkelt konto, hvor både opsparingen og afkastet opsummeres.

Automatisk investering

Når kunden opretter en Investeringskonto FRI, fastlægger I sammen med kunden en investeringsprofil, der passer til kundens ønsker og behov. Og derefter kører tingene af sig selv. Alle indbetalinger bliver automatisk investeret dagligt, og det gælder uanset beløbets størrelse. Sparinvest sørger for al administration. Det er nemt for kunden og nemt for pengeinstituttet. Og ønsker kunden nogle af pengene ud igen, skal de blot kontakte jer.

Nemt for pengeinstituttet

Investeringskonto FRI er opbygget på samme måde som Lokal Puljeinvest. Der findes en række forskellige investeringsafdelinger, som kan vælges alt efter kundens risikoprofil og investeringshorisont. Det gør rådgivningen nem. Og det er let at forstå for kunden.

Sparinvest klarer det meste

Når først rådgivningen er gennemført, og investeringsprofilen er fastlagt, så kører alt det administrative helt automatisk. Det gælder f.eks. automatisk investering af indbetalingerne. Automatisk geninvestering af udbytter. Automatisk reblancering. Automatisk indberetning til SKAT. Og den lovmæssig kunderapportering sker også automatisk via datacentralerne.

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest, hvis du har spørgsmål.

FAQ

Generelt

Hvorfor investere via Investeringskonto FRI?

Investeringskonto FRI er en enkel og derfor overskuelig måde for kunden at investere sin opsparing. Kunden får ikke et depot, der sendes ingen fondsnotaer, kunden har blot én konto. Udviklingen i investeringen kan følges i net-  og mobilbank. Investeringskonto FRI er specielt velegnet til løbende opsparing.

Hvilke kunder kan oprette en Investeringskonto FRI?

Private personer med et CPR-nummer, som er fuldt skattepligtige i Danmark.

Hvad er minimumsbeløbet, som kan indsættes på en Investeringskonto FRI?

Principielt kan man oprette en Investeringskonto FRI for 1 kr. (Beløb under 1 kr. aktiverer ikke kontoen).

Sund fornuft tilrådes.

Hvor meget af det, man indbetaler på en Investeringskonto FRI investeres i værdipapirer?

HELE det indsatte beløb investeres, når man altså lige iagttager ovenstående omkring 1 kr. som første indskud.

Hvorfor kan der ikke være mere end én kontohaver på investeringskontoen?

Det skyldes tekniske årsager i relation til skatteindberetningen.

Hvad gør jeg, hvis et ægtepar har en fælles formue?

Du kan oprette en Investeringskonto FRI til hver ægtefælle. Har ægteparret tilsammen 500.000 kr., som skal investeres, så opretter du en til hver på 250.000 kr.

Kan Investeringskonto FRI oprettes af kunder, som ikke er fuldt skattepligtige i Danmark?

Nej, for at få en Investeringskonto FRI skal man være fuldt skattepligtig i Danmark.

Kan Investeringskonto FRI anvendes til virksomhedsmidler eller VSO?

Nej, det er desværre ikke muligt. Investeringskontoen er kun til private personers frie midler.

Hvordan nedtrappes risikoen i Investeringskonto FRI?

Risikoen i Investeringskonto FRI nedtrappes ikke.

Kunden forbliver i den valgte investeringsrisiko, indtil kunden beslutter sig for en anden risiko eller for at ophæve kontoen.

Hvordan følger vi op på investeringsaftalen, når der ikke er nedtrapning af risiko?

Det enkelte pengeinstitut opsætter regler for, hvordan der følges op på kundens risikoprofil. Som rådgiver er det vigtigt, at du opdaterer risikoprofilen, når du er i kontakt med kunden, hvis der er behov for det.

Kan en kunde vælge at investere i to forskellige Mix-afdelinger på en Investeringskonto FRI?

Nej, man kan kun vælge én investeringsmulighed pr. konto. Man kan til gengæld oprette alle de investeringskonti, som kunden har brug for.

Hvor kan kunder og rådgivere finde generelle oplysninger om Investeringskonto FRI?

www.investeringskontofri.dk (til kunder)

www.investeringskontofri.dk/raadgiver (til rådgiver)

 På hjemmesiderne kan man finde oplysninger om afdelingerne, historiske afkast, oplysninger om skat, informationer om bæredygtig investering samt forskellige dokumenter som fakta-ark, CI-dokumenter, vedtægter, prospekt, SFDR-kategori og en brochure. Endvidere ligger der en video, som fortæller om Investeringskonto FRI.

Udover at kunne følge sine investeringer via net- og mobilbank, får kunden så rapportering om sin investering?

Ja, der sendes en kvartalsrapport i e-boks eller i netbank med oplysninger om afkast (i pct. og kr.), omkostninger (i pct. og kr.), basisoplysninger, lagkage-visning af aktivfordeling samt beholdnings- og transaktionsliste.

For kunder uden e-Boks eller netbank sendes fysisk post.

Hvilke fonde/afdelinger stiller Sparinvest til rådighed for Investeringskonto FRI?

Sparinvest stiller samme produktudbud til rådighed for Investeringskonto FRI, som der stilles til rådighed for Lokal Puljeinvest, og det er disse fonde/afdelinger:

 • Mix Minimum Risiko
 • Mix Lav Risiko
 • Mix Mellem Risiko
 • Mix Høj Risiko
 • Mix Maksimum Risiko
 • Mix Aktier (Globale Aktier)
 • Danske Aktier

 Det er op til det enkelte pengeinstitut, hvilke produkter de vil markedsføre over for deres kunder.

Vær opmærksom på, at de tre obligationsafdelinger ikke er aktive p.t., og at det kræver særlig dialog med Sparinvest at få afdelingerne aktiveret.

Hvordan opretter man en Investeringskonto FRI?

Man skal følge sit pengeinstituts forretningsgang for oprettelse af Investeringskonto FRI.

Kan børn under 18 år oprette Investeringskonto FRI?

BEC:

Ja, børn under 18 år kan oprette en Investeringskonto FRI. Forældre/værge skal underskrive for barnet.

SDC:

Nej, endnu ikke muligt at oprette Investeringskonto for børn under 18 år. Tidshorisont uafklaret.

 

OBS: Vær opmærksom på, at specielle skatteregler kan være gældende…

Hvis kunden allerede har en Investeringskonto FRI og ønsker at investere et yderligere beløb, hvad skal kunden så gøre?

Kunden kan vælge selv at overføre penge til kontoen via sin netbank. Kunden kan også vælge at kontakte sin rådgiver og bede om at få overført et beløb til investeringskontoen.

En kunde kan have flere investeringskonti. Det kan give mening, hvis man for eksempel har forskellig risiko og investeringshorisont på dele af sin opsparing.

Hvordan får man udbetalt penge fra sin Investeringskonto FRI?

Som det er nu, skal kunden kontakte sin rådgiver og anmode om at få et beløb udbetalt. Rådgiveren indtaster herefter kundens ønske om udbetaling i systemet, hvorefter udbetalingen automatisk finder sted til den ønskede konto to dage efter, hvis udbetalingsønsket indtastes inden klokken 12.00. Hvis indtastning sker efter klokken 12.00,  går der tre bankdage, før pengene indsættes på kundens løbende konto.

Hvordan opgør man en Investeringskonto FRI?

Som det er nu, skal kunden kontakte sin rådgiver og anmode om at få kontoen opgjort og få udbetalt værdien. Rådgiveren indtaster herefter kundens ønske om opgørelse i systemet, hvorefter udbetalingen af værdien automatisk finder sted til den ønskede konto to dage efter, hvis opgørelsesønsket indtastes inden klokken 12.00. Hvis indtastning sker efter klokken 12.00,  går der tre dage, før pengene indsættes på kundens løbende konto.

Hvornår investeres pengene, hvis man sætter penge ind på sin Investeringskonto FRI?

Hvis pengene indsættes på investeringskontoen inden klokken 12.00, investeres beløbet samme dag. Hvis pengene indsættes på investeringskontoen efter klokken 12.00, investeres beløbet dagen efter eller førstkommende bankdag.

Kan man hele tiden se sine penge på Investeringskonto FRI?

To dage efter pengene er indsat og investeret, flyttes beløbet fra kontoen over i et værdipapiroverblik, som kunden kan følge fra sin net- og mobilbank.

Har kunden mulighed for at følge de enkelte investeringer på Investeringskonto FRI?

Ja, kunden kan følge alle transaktioner i sin net- og mobilbank.

De kontante transaktioner følges via kontoen, mens investeringstransaktionerne følges via en transaktionsoversigt i værdipapiroverblikket i net- og mobilbank.

Endvidere indeholder kvartalsrapporten en komplet transaktionsoversigt for den pågældende periode.

Bemærk, der sendes ikke særskilt fondsnota for hver værdipapirtransaktion.

Kan en Investeringskonto FRI pantsættes?

Det frarådes at pantsætte en Investeringskonto FRI, idet de tekniske løsninger ikke understøtter spærringen af kontiene, og korrekt visning af den pantsatte værdi. Samtidig konflikter det også med den planlagte udbetalingsfunktion til Net-mobilbanken, der ikke tager hensyn til pantsatte konti, hvor udbetaling jo netop ikke skal være muligt.

Kan kunderne investere deres kreditorbeskyttede midler på en Investeringskonto FRI uden at miste kreditorbeskyttelsen?

Ja, det kan kunden godt, det er dog vigtigt at disse forhold overholdes:

 • For at IKF-kontoen skal få karakter af en særskilt konto, skal kontoen;
  1. være forsynet med anmærkning om, at midlerne er kreditorbeskyttede, og
  2. teknisk hindre indbetalingen af yderligere midler.
 • Hvad angår adskillelseskravet, vurderer vi ikke, at sammenblandingen af investeringsmidler på Omnibusniveau giver anledning til at antage, at der er sket sammenblanding i henhold til § 513, stk. 1.
  • Dette skyldes, at det lovpligtige register nøjagtigt angiver IKF-kontoens ideelle andel af Omnibusdepotet, hvorfor det kan påvises, at midlerne utvivlsomt, direkte og udelukkende stammer fra IKF-kontoen og dermed fra erstatningsbeløbet.
 • I øvrigt vurderes kreditorbeskyttelsen ikke at bortfalde i de tilfælde, hvor en kunde både investerer sine kreditorbeskyttede- og ikke-kreditorbeskyttede midler. Dette er betinget af, at de kreditorbeskyttede midler er indbetalt på en selvstændig IKF-konto separat fra den øvrige formue.

Omkostninger

Hvad koster Investeringskonto FRI?

Der er to omkostningskomponenter i Investeringskonto FRI. Forvaltningsomkostninger til Sparinvest, som kan findes på www.investeringskontofri.dk, og administrationsomkostninger, som fastsættes af det enkelte pengeinstitut.

Hvornår hæves administrationsgebyret?

De fleste pengeinstitutter vælger at hæve administrationsgebyret én gang årligt i januar måned, men det er muligt at vælge halvårlig eller kvartårlig opkrævning.

Hvad koster det at sætte penge ind på sin Investeringskonto FRI?

Det er gratis at indsætte penge på en Investeringskonto FRI. Der er ingen gebyrer eller kurtage.

Hvad koster det at hæve penge fra sin Investeringskonto FRI?

Det er gratis at hæve penge fra sin Investeringskonto FRI. Der er ingen gebyrer eller kurtage.

Afkast

Hvor kan jeg se afkastet på Investeringskonto FRI?

Man kan se afkastet på Investeringskonto FRI via net- og mobilbank, hvor man kan følge den daglige værdiudvikling.

Hvor kan jeg se det historiske afkast på Investeringskonto FRI?

Det historiske afkast kan følges på www.investeringskontofri.dk. Man kan typisk finde et afkast tre år tilbage i tiden, men da ikke alle afdelinger har eksisteret i tre år,  kan der for enkelte afdelinger alene findes kortere afkasthistorik.

Bliver afkastet udbetalt fra Investeringskonto FRI?

Nej, afkastet sker i form af den daglige værdiudvikling, som kan følges i net- og mobilbanken. Ønsker kunden sit afkast udbetalt,  skal kunden anmode om en udbetaling.

Bliver udbytte udbetalt fra Investeringskonto FRI?

Nej, alt udbytte bliver geninvesteret automatisk.

Hvordan betaler kunden gebyret til pengeinstituttet?

Gebyret trækkes automatisk ved, at der automatisk sælges en del af kundens beholdning, som præcist svarer til administrationsgebyrets størrelse.

Beskatning

Hvordan beskattes gevinster og tab på Investeringskonto FRI?
 • Fonde/Afdelinger, som har overvægt af obligationer, beskattes som kapitalindkomst.
 • Fonde/Afdelinger, som har overvægt af aktier, beskattes som aktieindkomst.
 • Der er realisationsbeskatning, hvilket betyder, at det først er i året, hvor investeringen realiseres, at beskatningen finder sted.
Indberetter Sparinvest afkast og udbytter til Skattestyrelsen, eller skal kunden selv gøre det?

Datacentralen indberetter alle handler, udbytter og renter til Skattestyrelsen. Det er en god ide at huske kunderne på at kontrollere indberetningerne på deres  årsopgørelse, da det er kundens ansvar, at den er korrekt.

Andet

Kan man risikere at tabe sin opsparing, hvis man indbetaler på sin Investeringskonto FRI?

Man skal betragte indbetaling på Investeringskonto FRI som en hvilken som helst anden investering i værdipapirer. Og ingen investering i værdipapirer er risikofri. Hvis du ikke ønsker at tage nogen form for risiko, anbefaler vi andre løsninger end investering i værdipapirer.

Inden Investeringskonto FRI bliver stillet til rådighed for en kunde,  skal der fastlægges en risikoprofil (MiFID), og den risikoprofil afspejler kundens risikoappetit, investeringshorisont m.v.

Hvordan fastsættes kursen, når kunden køber og sælger på Investeringskonto FRI?

Fondene, der anvendes i Investeringskonto FRI har som andre fonde et emissionstillæg, når der er efterspørgsel efter fonden, og et indløsningsfradrag, når det modsatte er tilfældet. Alle handler samme dag afregnes dog til samme kurs. Det gælder både købs- og salgsordre. Hvis der er nettokøb på den konkrete fond, afregnes alle ordre til emissionskursen. Hvis der er nettotilbagesalg,  anvendes indløsningskursen.

Er indestående på Investeringskonto FRI dækket af indskydergarantifonden?

Eventuelt kontant indestående på kontoen er dækket af Indskydergarantifonden. Investeringerne tilhører kunden, og værdierne er derfor fuldt sikret.

Investeringskonto FRI har meget stærke fordele for kunderne.
Her er de tre vigtigste:

1.

Investeringskonto FRI – indlånskonto med værdipapirafkast.

2.

Aldrig har det været nemmere og hurtigere at investere frie midler.

3.

Kontoen ses i netbanken. Intet behov for depot.

Investeringskonto FRI har også stærke fordele for jer i pengeinstituttet.
Her er de tre vigtigste:

1.

Et ’puljelignende’ koncept som rådgiverne har let ved at rådgive om.

2.

Høj grad af automatisering og Sparinvest sørger for al administration og indberetning.

3.

I kan frit fastsætte kundens gebyr – uden krav om ’kvalitetsforbedrende services’.

Professionelle markedsføringsmaterialer gør kunderne opmærksomme på Investeringskonto FRI

Sparinvest støtter selvfølgelig lanceringen af Investeringskonto FRI med et væld af markedsføringsmaterialer. Materialerne leveres versioneret med pengeinstituttets logo.

Investeringskonto FRI er udviklet af Sparinvest, som siden 1968 har leveret løsninger inden for investering.